หน้าแรก

เปิดตำนานเว๊บไซด์กลุ่มผู้ชำนาญการศุลกากร 

ได้ฤกษ์งามยามดี เปิดตำนานเว๊บไซด์สักที วันที่ 1 มีนาคม 2556 ตรงกับวันที่ ได้เปลื่ยนแปลงเพิ่มเติมระบบ Paperless เป็นโครงสร้างใบขนฯใหม่ ที่วันนี้ก็วุ่นวายสักมากหน่อยก็ว่าได้ ปัญหาเรื่องการรับ-ส่งข้อมูลใบขนฯสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกแต่ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็จะได้จดจำวันแรกแห่งการรวบรวมเพื่อนฯ รวบรวมรุ่นแต่ละรุ่น ให้มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่างันเถอะ และที่สำคัญมากฯเหมือนกัน ได้คณะผู้จัดตั้งที่มีความคิดแรงกล้าเพียงเพื่ออุดมการณ์ในแต่ละคนซึ่งต่างความคิดให้มาคิดร่วมกัน ในเรื่องสาระเดียวกัน และขอบคุณผู้ชำนาญการศุลกากรทุกฯท่านเช่นกัน ที่ยังรวมตัวเกาะกลุ่มกัน ต่อไปพวกเราก็จะได้มีที่เกาะกลุ่มใหญกันในเว๊บไซด์นี้แล้ว ซึ่งก็ต้องขอโทษทุกฯท่านอีกเช่นกันที่ ยังปรับปรุงระบบไม่เสร็จ เพราะต้องการให้ทุกท่านเป็นส่วนร่วมจริงฯ จึงต้องให้มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ผมในนาม อั๊ง (มิตซู) ก็เป็นแค่ผู้ชำนาญการศุลกากรคนหนึ่งที่มีบทบาทพร้อมกับทุกท่านที่จะก้าวไปด้วยก้น เราจะก้าวข้ามผ่านไป ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และสามัคคิ ตราบนานเท่านาน   

ขอบคุณครับ 

อั๊ง (มิตซู)

ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 4

ลำดับที่ 1055

 

                                 

                                         www.customsthaispecialistgroup.com 

                                         เว๊บไซด์กลุ่มผู้ชำนาญการศุลกากร 

คำนำ

   เว๊บไซด์นี้เป็นการก่อตั้งโดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ชำนาญการศุลกากรแต่ละรุ่น โดยความสมัครใจ และความสามัคคีและมีจุดมุ่งหมาย

   ไปใน แนวทางเดียวกันทางวิชาการว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก

วัตถุประส่งค์ :

- รวบรวมผู้ชำนาญการศุลกากรแต่ละรุ่นที่มากด้วยความรู้ความสามารถให้มารวมตัวกันเพื่อติดต่อประสานงาน

   มีความรู้จักรักใคร่   ร่วมแบ่งปันความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเฉพาะด้าน                

- รวมตัวรุ่นแต่ละรุ่นหลายรุ่นเป็นกลุ่มผู้ชำนาญการศุลกากรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในแนวทางปฏิบัติที่ 

   หลากหลายความรู้มารวมเป็นหนึ่งเดียวในเชิงวิชาการ 

-  สื่อกลางกลุ่มเพื่อเผยแพร่ และให้ความรู้ซึ่งกันละกันรวมถึงผู้ที่สนใจหรือบุคคลภายนอก 

-  เป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ชำนาญการศุลกากรทุกรุ่น 

นโยบาย:

   มุ่งมั่นสร้างความสามัคคีในภายในรุ่นผู้ชำนาญการศุลกากรและผลักดันให้เกิดการรวมตัวภายในกลุ่มผู้ชำนาญการศุลกากรซึ่งจะนำไปสู่ 

   ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเชิงวิชาอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ผุ้ชำนาญการและ

   องค์กรที่ผุ้ชำนาญการได้ทำงานอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคต 

 

โดย คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มเว๊บไซด์ผู้ชำนาญการศุลกากร

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556

 

 
Visitors: 6,799